അബൂഹുറൈറയുടെ ഉമ്മയുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം (قصــة اسلام أم ابو هريرة رضي الله عنهما) – ഹാഷിം സ്വലാഹി