ആശൂറാ നോമ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത (فضل صيام يوم عاشوراء) – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്