മുസ്‌ലിംകളേ; ഐക്യപ്പെടുക, ഭിന്നിക്കാതിരിക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി