പ്രയാസപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുക – ഹാഷിം സ്വലാഹി

كُنْ مَع صاحبِ البَلاء