ദുല്‍ഹിജ്ജയുടെ ശ്രേഷ്ടതകള്‍ (فضائل ذي الحجة) – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി