[01] സൂറത്തുല്‍ ഫാതിഹ (سورة الفاتحة) – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്