മുസ്ലിമീങ്ങളെ! ഭയക്കേണ്ട; അല്ലാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്