നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തും സലാമും (Part 1-5) – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

Part 1

  • നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ച്ചൊല്ലൽ നിർബന്ദമോ ??
  • അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്താണ്??
  • എന്താണ് മലക്കുകളുടെ സ്വലാത്ത്??

Part 2

  • നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ മേൽ ച്ചൊല്ലേണ്ട സലാം എന്താണ്
  • സ്വലാത്തും സലാമും ഒരുമിച്ചു തന്നെ ച്ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ?
  • നബി صلى الله عليه وسلم മരണപ്പെട്ടു പോയോ എന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബ്നു അഉഫ് رضي الله عنه ഭയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് ?

Part 3

  • ആവശ്യ പൂർത്തികരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാമോ
  • സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവർക്കെതിരെ നബി (സ) പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
  • സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവർ പിശുക്കന്നോ?