നന്‍മയുടെ താക്കോല്‍ (كن مفتاح للخير) – ഹാഷിം സ്വലാഹി