നോമ്പ്: എല്ലാ ദിവസവും നിയ്യത്ത് വേണമോ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി

(ഹിജ്‌റ -1438 റമദാനിൽ നടന്ന ദർസിൽ നിന്നും)