ഒന്നിനും സമയമില്ലാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരോട് – സൽമാൻ സ്വലാഹി

അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ദീനിലേക്ക് നാം മടങ്ങിയാൽ

Kannur City Program
 • അബ്ദുൾ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്
 • നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

(شعبان) ശഅബാൻ മാസം നാം അറിയേണ്ടത് – സൽമാൻ സ്വലാഹി

ഹദീഥ്‌ ക്രോഡീകരണം (Part 1-7) – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി

 1. (ഒന്ന് , രണ്ട് , നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ)
 2. ഹദീഥ്‌ ക്രോഡീകരണം (മുസ്നദുകളിൽ)
 3. ഹദീഥ്‌ ക്രോഡീകരണം ( സഹീഹുകളിൽ {A} )
 4. ഹദീഥ്‌ ക്രോഡീകരണം ( സഹീഹുകളിൽ {B} )
 5. വ്യാജഹദീഥുകൾ
 6. സഹീഹുകളിലും സുനനുകളിലും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ
 7.  4 & 5 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ

നിലച്ച് പോവാത്ത കർമ്മങ്ങൾ – മുഹമ്മദ് ആശിഖ്

[74] سورة المدثر – സൂറത്തുല്‍ മുദ്ദസിര്‍ (Part 1-5) – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

ആരാണ് റബ്ബ് ? – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്

കർണാടക – വിട്ലയിൽ നടന്ന പൊതു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് –

പിശാചിന്റെ കെണികളെ കരുതിയിരിക്കുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

 إحذر مكائد الشيطان

കണ്ണേർ – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

 • പ്രമാണബദ്ധമായ വിശദീകരണം
 • കണ്ണേറിൽ  നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം..?
 • പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെ..?

സ്വർഗത്തിൽ, ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ (Part 1-7) – ഹാഷിം സ്വലാഹി

തിൻമയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്

കുട്ടി ജനിച്ചാലുള്ള സുന്നത്തുകളും മര്യാദകളും (Part 1-9) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

أحكام المولود من الكتاب والسنة

ഭാഗം -2
 • കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവർക്ക്  ചെയ്തു കൊടുകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ

ഭാഗം-3

 • കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ?
 • കുട്ടി ജനിച്ച സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മധുരമോ മറ്റെന്തെങ്കിലോ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണോ ?
ഭാഗം-4
 • കുട്ടി ജനിച്ചാലുള്ള പ്രർത്ഥന
 • സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കലും അനുമോദനവും
ഭാഗം-5
 • തഹ് നീക് (കുട്ടിക്ക് മധുരം നൽകൽ)*
ഭാഗം-6
 •  കുട്ടിക്ക് തഹ് നീക്  നല്കേണ്ടത് ആര് ?
 • കുട്ടിജനിച്ചാൽ ….بارك الله لك في الموهوب لك എന്ന ദുഅ ചെല്ലുന്നവരോട്

ഭാഗം-7

 • കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കൽ

ഭാഗം-8

ഭാഗം-9

 • ആടിനെയല്ലാതെ അഖീഖ അറുക്കുന്നത് അനവദിനിയമാണോ?
 • പെൺക്കുട്ടിയുടെ മുടി കളയാമോ ?
 • മുടിയുടെ തൂക്കത്തിന് വെള്ളി കൊടുകേണ്ടതുണ്ടോ?
 • അഖീഖയുടെ ദിവസം ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമോ?

തിരുനബി (ﷺ) യെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി

ശറഇയ്യായ അറിവിന്റെ മഹത്വം – മുഹമ്മദ് ആശിഖ്

തൗഹീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോൽ – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്

പൊതു പ്രഭാഷണം – BC Road, Mangalore – 02.04.17