പള്ളികൾ തൗഹീദിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് – ഹാഷിം സ്വലാഹി

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا