ഖുര്‍ആനില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കച്ചവടം – പി.എന്‍. അബ്ദുറഹ്മാന്‍