വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനും ഖിറാഅത്തുകളും – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി, ദമ്മാം