റമളാനിനോടനുബന്ധിച്ചു ശൈഖ് ഫൗസാൻ حفظه الله നടത്തിയ ഖുത്തുബ

റമളാനിനോടനുബന്ധിച്ചു ശൈഖ് ഫൗസാൻ حفظه الله നടത്തിയ ഖുത്തുബ

ചിലർക്ക് റമളാൻ തീറ്റ യുടെയും കുടിയുടെയും മാസമാണ് …
മറ്റുചിലർ ക്കാകട്ടെ ഉറക്കിന്റെ മാസമാണ്…
വേറെ ചിലർ രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കമൊഴിക്കുകയും ഫജ്ർ നമസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു …