രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ചില ഹിക്മത്തുകളുണ്ട് – ഹാഷിം സ്വലാഹി

ജുമുഅ ഖുതുബ // 20.03.2020 // മസ്ജിദുൽ ഇഹ്സാൻ അയിലക്കാട്