ശഅ’ബാനിന്റെ (شعبان) ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി