[113] സൂറത്തുല്‍ ഫലഖ് (سورة الفلق) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി