[114] സൂറത്തുന്നാസ് (سورة الناس) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി, ദമ്മാം