[85] സൂറത്തുല്‍ ബുറൂജ് (سورة البروج) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി