[01] സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹ (سورة الفاتحة) [Parts 1-2] – ഉമര്‍ മൌലവി