[112] സൂറത്തുല്‍ ഇഖ്‌ലാസ്വ് (سورة الإخلاص) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി