[106] സൂറത്തു ഖുറൈശ് (سورة قريش) [Parts 2] – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി