[104] സൂറത്തുല്‍ ഹുമസഃ (سورة الهمزة) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി