[108] – സൂറത്തുല്‍ കൗഥര്‍ (سورة الكوثر) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി