സ്വവര്‍ഗരതി (لِواطَة); അകന്നു നില്‍ക്കേണ്ട തിന്മ – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

لِواطَة (ലിവാത്വ) = സ്വവര്‍ഗരതി / homosexuality