തൌഹീദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത (ജുമുഅ ഖുത്ബ) – അബ്ദുല്‍മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്