ഉമര്‍ബ്‍നുല്‍ ഖത്വാബ് അല്‍ഫാറൂഖ് (عمربن الخطاب الفاروق رضي الله عنه) [Parts 3]- മുഹമ്മദ്‌ അഷ്റഫ് മൗലവി