വ്യത്യസ്തമായ കളവുകള്‍ (ജുമുഅ ഖുത്ബ) – ഹാഷിം സ്വലാഹി