അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി കാണിക്കുക – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി