രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിവാക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ (الخلاصة الحسناء) – ആശിഖ്

▪️മജ്ലിസുൽ ഇൽമ്▪️

📋 ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഉസൈമിയുടെ الخلاصة الحسناء എന്ന കിതാബ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം

📌 രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പറയേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ തെളിവുകൾ സഹിതം.

മക്കളുടെ നന്മക്ക് (..لإصلاح الأولاد) – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ,
കാരപ്പറമ്പ്

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുളള സുപ്രധാന പാഠങ്ങൾ (الدروس المهمة لعامة الأمة) 15 Parts – സൽമാൻ സ്വലാഹി

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുളള സുപ്രധാന പാഠങ്ങൾ

📚 الدروس المهمة لعامة الأمة 📚

✒️ശൈഖ് ഇബ്നു ബാസ് رحمه الله

📍മസ്‌ലിമായ ഏതൊരാളും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെഅടിസ്ഥാനപരമായ അഖീദ, നമസ്കാരം, സ്വഭാവം, മരണം… തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലളിതവും ആധികാരികമായിവിശധീകരിക്കുന്ന ഇബ്നു ബാസ് رحمه الله യുടെ രിസാല📍

 • Part 1
   • ഈ രിസാലയുടെ പ്രാധാന്യം
   • ശൈഖ് ഇബ്ൻ ബാസ്‌ رحمه الله യുടെ പ്രാർത്ഥന
   • ഹംദും സ്വലാത്തും കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥ രചന ആരംഭിക്കാൻ കാരണം
   • (ശൈഖ് അബ്ദുൽ കരീം ഖുദൈർ حفظه الله ശൈഖ്അബ്ദുറസാഖുൽ ബദർ حفظه لله എന്നിവരുടെ ശർഹുകളിൽ നിന്നും)
 • Part 2
   • 📍മസ്‌ലിമായ ഏതൊരാളും പഠിച്ചിരിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെഅടിസ്ഥാനപരമായ അഖീദ, നമസ്കാരം സ്വഭാവം , മരണം… തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലളിതവും ആധികാരികമായിവിശധീകരിക്കുന്ന ഇബ്നു ബാസ് رحمه الله യുടെ രിസാല📍
   • 🔷ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില സൂറത്തുകൾ
   • 🔷മസ്ഹഫിയ്യിൽ(المصحفي) നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കരുത്!
   • 🔷ഖർആൻ പഠിക്കേണ്ട 4 രീതികൾ!
   • (ശൈഖ്അബ്ദുറസാഖുൽ ബദർ حفظه لله ശൈഖ് അബ്ദുൽ കരീം ഖുദൈർ حفظه الله എന്നിവരുടെ ശർഹുകളിൽ നിന്നും)
 • Part 3
   • ✔️ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വിന്റെ 2 റുക്നുകൾ പഠിക്കാം!
   • ✔️മക്കാ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് ലാ ഇലാഹഇല്ലല്ലാഹു വിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിരുന്നോ?
   • ✔️കലിമത്തുത്തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലാക്കുക
 • Part 4
   • 🔻ലാ ഇലാഹ ഇലല്ലാഹുവിന്റെ ശർത്വുകൾ പഠിക്കാം
    (ആദ്യത്തെ 3 ശുറൂത്വുകളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ദർസിൽ ശൈഖ് അബ്ദുറസാഖ് അൽ ബദർ حفظه اللهശർഹ് ൽ നിന്നും)
 • Part 5
   • 🔷ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വിന്റെ ശുറൂ ത്വുകൾ🔷
   • ✅4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശുറൂത്വുകളുടെ വിശദീകരണം .!
    (ശൈഖ് അബ്ദുറസ്സാഖുൽ ബദർ حفظه الله യുടെ ശർഹ്)
 • Part 6
   • ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുൻ റസൂലുല്ലാഹ് (شهادة أن محمدً ا رسول الله) വിശദീകരിക്കുന്നു
   • ശഹാദത്തിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുമാണ് ഈ ദർസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്
    (ശൈഖ് അബ്ദുറസ്സാഖുൽ ബദർ حفظه الله യുടെ ശർഹ്)
 • Part 7
   • ✒️ഇസ്‌ലാമിന്റെ 2 ശഹാദത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചതിനു ശേഷം നമസ്കാരം, സകാത്ത്, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ റുക്നുകളാണ് ഈ ദർസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്
    (ശൈഖ് അബ്ദുറസ്സാഖുൽ ബദർ حفظه الله യുടെ ശർഹ്)
 • Part 8
   • ഈമാനിന്റെ 6 റുക്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ ദർസിൽ
   • ◼️അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ 3 റുക്നുകൾ പഠിക്കുക
   • ◼️ഗയ്ബ് ഈമാനിലുളള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ
   • ◼️റബൂബിയ്യത്തിലെ തൗഹീദ് എന്താണെന്നറിയുക
 • Part 9
   • ▶️അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ 2-ഉം 3 ഉം റുക്നുകളുടെ വിശദകരണമാണ് ഈ ദർസിൽ▶️
   • ✅എന്താണ് തൗഹീദുൽ അസ്മാഇ വസിഫാത്?
   • ✅ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തഹ്‌ഖീഖ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങന?
   • ✅അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കാത്തവന്റെ വിധി?
 • Part 10
   • 💢ഈമാനിന്റെ അർ കാനുകളിൽ 2 -മത്തെ റുക്നായ മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ദർസിൽ💢
   • 🔷മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റ 2 രൂപങ്ങൾ
   • 🔷മലക്കുകളുടെ എണ്ണം
   • 🔷 മലക്കുകളുടെ രൂപവും വലുപ്പവും
 • Part 11
   • (ഈമാനിന്റെ അർക്കാനുകളിൽ 2, 3 റുക്നുകളുടെ വിശദീകരണം)
   • ☑️മലക്കുകളുട ജോലികൾ.
   • ☑️അറിവ് തേടുന്നവർക്ക് മലക്കുകൾ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു !
   • ☑️വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ്?
 • Part 12
   • ✔️പരവാചകൻമാരിലുള്ള വിശ്വാസം എപ്രകാരമായിരിക്കണം?
   • ✔️അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപെടും
 • Part 13
   • ✅ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?
   • ✅ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ 4 മർതബകൾ പഠിക്കുക.
   • ✅ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ചില ഫാഇദകൾ!
 • Part 14
   • ⏺️തൗഹീദിന്റെ 3 ഇനങ്ങൾ
   • ⏺️ തൗഹീദിനെ ഇനങ്ങളാക്കി തിരിക്കാൻ തെളിവെന്ത്?
   • ⏺️തൗഹീദുൻ ഇൽമിയ്യയും അമലിയ്യയും
 • Part 15
   • 🟣 അസ്മാഉ വസിഫാതിലുളള()…توحيد الاسماء والصفات) തൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദർസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് 🟣
   • ✅എന്താണ് തൗഹീദുൽ അസ്മാഇ വിസ്സിഫാത്ത്
   • ✅ ഇൽഹാദ് എന്താണെന്ന് മസ്സിലാക്കുക
   • ✅അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ അഖീദയിൽ നിന്നും ഒരാളെ തെറ്റിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ!

ആയത്തുൽ കുർസി ചെറു വിശദീകരണം – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

കൂത്തുപറമ്പ്, ഇമാം ശാഫിഈ മർക്കസിൽ
വെച്ച് എല്ലാ ബുധഴ്ച കളിലും നടക്കുന്ന ദർസുകൾ

അൽ ഇസ്തിഖാമ (الاستقامة) – ആഷിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

📜അൽ ഇസ്തിഖാമ

29 റമദാൻ 1443 (01-05-2022)

സലഫി മസ്ജിദ്, കൈവേലിക്കൽ

റമളാൻ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി

സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം – സൽമാൻ സ്വലാഹി

അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക – ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ്

▪️മജ്ലിസുൽ ഇൽമ്▪️(24/04/2022)

فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

🔖 Part 1

 • 📌 എന്താണ് യഥാർത്ഥ അറിവ്? ആരാണ് അറിവുള്ളവർ?
 • 📌 പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചില അടയാളങ്ങൾ.
 • 📌 പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകൾ.
 • 📌 നാം ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകണമെന്നുണ്ടോ?
 • 📌 ദീനി വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം.

🔖 Part 2

 • 📌 മസ്ലിം ഉമ്മത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പൊതു വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആരാണ്?

ഫിത്വർ സകാത്ത് പണം നൽകാമോ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി

തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ഒഴിവാക്കുന്നവരോട് (سجود التلاوة) സൽമാൻ സ്വലാഹി

രോഗിയുടെ അരികിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ – ആശിഖ് خطبة الجمعة (اتباع الميت)

▪️ജുമുഅ ഖുതുബ ▪️

 • 📌 രോഗിയുടെ അരികിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ.
 • 📌 നല്ല മരണത്തിന്റെ സൂചനകൾ.
 • 📌 ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
 • 📌 മയ്യിത്ത് ചുമന്ന് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
 • 🔖 മയ്യിത്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ദിക്ർ ചൊല്ലാമോ? ഇമാം നവവി ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി തുടങ്ങിയ ശാഫിഈ മദ്ഹബിലെ പണ്ഡിതരുടെ വീക്ഷണം എന്താണ്?
 • 📌 മയ്യത്ത് ഖബറിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഇറക്കുന്നവർ പറയേണ്ട ദിക്ർ? അവിടെ കൂടുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ?
 • 📌 മഖ്ബറയിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാമോ?

ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി.

നിയ്യത്തില്ലാത്ത സകാത്ത് – സൽമാൻ സ്വലാഹി

നിഫാഖ്…! (الخوف من النفاق) – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

“എനിക്ക് നിഫാഖ് ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഭൂമുഖമൊന്നാകെ സ്വർണം ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം” എന്ന് ഹസനുൽ ബസ്വ്രി പറഞ്ഞത് കാണാം. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ വിശ്വാസവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം മഹത്തരമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം അവർ നിഫാഖ് കടന്നുവരുന്നതിനെ ഏറെ ഭയന്നിരുന്നു. നിഫാഖിന്റെ ചില അടയാളങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളും മനസിലാക്കാം.

ജുമുഅ ഖുത്വ്‌ബ
18, ജുമാദാ അൽ ഉഖ്റാ, 1443
കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്

തബ്ർറുക്; ശരിയും തെറ്റും (التبرك) – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

തീജാനീ-ഖാസിമി അഹ്‌ലുസ്സുന്നത്തിനെതിരിൽ വിദ്വേഷം ഇളക്കിവിടാൻ തുറുപ്പുചീട്ടാക്കുന്നത് തബർറുകിനെയാണ്. ഒരുപാടാളുകൾ ശിർക്കിലേക്ക് പതിക്കാൻ കാരണമായ തബർറുക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കാം. മുസ്‌ലിംകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഖാസിമിമാർക്കും, പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന മുശ്‌രിക്കുകൾക്കുമിടയിൽ നമുക്ക് മുറുകെപ്പിടിക്കാനുള്ളത് തൗഹീദാണ്. ക്ഷമയും തഖ്‌വയുമാണ്.

ജുമുഅ ഖുത്വ്‌ബ 09, റജബ്, 1443
കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്

മിസ്കീനിനെ (المسكين) അവഗണിക്കാതിരിക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി