Tag Archives: yahya

സൂറത്ത് ഖാഫ് [سورة ق]ൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

” സൂറത്ത് ഖാഫ് [سورة ق] ൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം{رحمه الله}യുടെ അൽ-ഫവാഇദ് [الفوائد] എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് “

 • ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഉപകാരം നേടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ
 • പുനരുത്ഥാനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടിയും
 • പരലോക വിചാരണയുടെ ചില രംഗങ്ങൾ
 • നരകാവകാശികളുടെയും സ്വർഗാവകാശികളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ
 • കാഫിറുകളുടെ മേൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്

നന്മകളിൽ സ്ഥിരതക്കും തിന്മകളെ തൊട്ട് അകലാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ – യഹ്‌യ ബ്നു അബ്ദിറസാഖ്

🗺 വാടാനപ്പള്ളി, മർക്കസ്

شعبان ١٥-١٤٤٢

ഹൃദയങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും അവയുടെ ശമനവും (أمراض القلوب وشفاؤها) [2 Parts] യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

أمراض القلوب وشفاؤها
لابن تيمية {رحمه الله}
ശൈഖുൽ ഇസ്‌ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടെ,

“ഹൃദയങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും അവയുടെ ശമനവും”
എന്ന രിസാലയിൽ നിന്ന്.

Part 1

▪️ ശരീരത്തിൽ ഖൽബിന്റെ സ്ഥാനം.
▪️ശരീരത്തിന്റെ രോഗവും ഖൽബിന്റെ രോഗവും.
▪️ ഖൽബിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ നൽകിയ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ.
▪️ഖൽബിന്റെ തസ്ക്കിയത്ത്.
▪️ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഖൽബിലുള്ള സ്വാധീനം.
▪️ഖൽബിന്റെ ജീവനും പ്രകാശവും.

Part 2

▪️ ഖർആനിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ വചനവും, ഇരുളിന്റെ വചനവും.
▪️ഖൽബിന്റെ ജീവനും പ്രകാശത്തിനും ഖുർആനിൽ മഴയോടും തീയോടുമുള്ള ഉപമ.
▪️ഖൽബിന്റെ ബസ്വീറത്ത്.
▪️ഖൽബിന്റെ കാഴ്ച്ചയും കേൾവിയും ചിന്തയും.
▪️മസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നിഫാഖിന്റെയും കുഫ്റിന്റെയും ശാഖകൾ.
▪️ ഹിദായത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം.

🗺 Markaz Imam Ahmed bin Hanbel, Karapparamb. Calicut.

ഹിദായത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ (الهادي والهداية) – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിറസ്സാഖ്

▪️അൽ-ഹാദീ; എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം.
▪️ഹിദായത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ.
▪️നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ പ്രാർത്ഥന.
▪️ഇസ്തിഖാമത്ത്.

🗺 കമ്പളക്കാട് മർക്കസ്.

അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം (حب الله للعباد) – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിറസ്സാഖ്

▪️അടിമകളോടുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം.
▪️അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ.
▪️അല്ലാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കും.
▪️സറത്തു-ളുഹയിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ആശ്വസിപ്പിക്കൽ

മർക്കസ് ഇമാം ശാഫിഈ,താനൂർ.

ദാമ്പത്യജീവിതം; ഭാര്യമാരുടെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസാഖ്

من أخطاء الزوجات:
للشيخ محمد بن ابراهيم الحمد {حفظه الله}

വിവാഹിതരായവർക്കും വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ-ഹമദ്حفظه الله രചിച്ച;
▫️من أخطاء الأزواج
ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്.
▫️من أخطاء الزوجات
ഭാര്യമാരുടെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, എന്നിവ

ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ദർസുകൾ:

ദാമ്പത്യജീവിതം; ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് (5 Parts) – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസാഖ്

ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയേയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹദീഥ് – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

മർക്കസ് ഇമാം ശാഫിഈ, താനൂർ.

നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം… – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം…
ഇനിയും നാം ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചില്ലാ, എങ്കിൽ!

മസ്ജിദ് ദാറുസ്സലാം, കുഴിപ്പുറം.

ഈസാ നബി (عليه السلام)യിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

• അല്ലാഹുവിനൊരു മകനോ …‼️
• ഈസാ നബി(عليه السلام)യിലുളള വിശ്വാസവും ഖാദിയാനികളുടെ ഫിത്നയും
• ക്രിസ്മസും നബിദിനവും.
• ഈസാ നബി(عليه السلام) അല്ലാഹുവിന്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ പരലോകത്തെ അവസ്ഥ.
• ഈസാ നബി(عليه السلام) ന്റെ മടങ്ങി വരവ്.

🗺 മർക്കസ് ഇമാം ശാഫിഈ, താനൂർ

മർയം (عليها السلام)ന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചില ജീവിതപാഠങ്ങൾ – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

عبر من قصة مريم عليها السلام
• ഖുർആനിലെ ചരിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം.
• മർയം (عليها السلام)ന്റെ ജനനവും വളർച്ചയും.
• അസ്ബാബുകൾ എന്തിന് വേണ്ടി.
• അല്ലാഹുവിന്റെ ഗീറത്ത്‌.
• മർയം (عليها السلام)യിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മാതൃക.
മർക്കസ് ഇമാം ശാഫിഈ, താനൂർ

ശക്തനായ വിശ്വാസി – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസാഖ്

• വിശ്വാസത്തിലെ ശക്തിയും ദുർബലതയും.
• ഉമ്മത്തിനോടുള്ള പ്രവാചകൻﷺ യുടെ ഒരു വസ്വിയ്യത്ത്.
• കാരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കലും തവക്കുലും.
• അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയിലുള്ള തൃപ്തി.
• നിരാശ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള തുറവിയാണ്.

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്

🗓1442 – റബീഉൽ ആഖിർ

ഖാഇദ: പ്രതിഫലം കർമ്മത്തിന്റെ ഇനമനുസരിച്ച് – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

القائدة: الجزاء من جنس العمل

• കർമ്മങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം നൽകുക ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ രീതിയനുസരിച്ച്.
• മുൻഗാമികളിൽ അവരുടെ ചെയ്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രതിഫലം നൽകിയതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.
• സലഫുകൾ പരസ്പരം ഉപദേശി ക്കാറുള്ള മൂന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ.
• അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് അല്ലാഹു അവന് പകരം നൽകും.

🗺 മർക്കസ് ഇമാം ശാഫിഈ താനൂർ

ഈമാനിലെ യഖീൻ [ദൃഢത] (اليقين في الإيمان) – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

ഈമാനിലെ യഖീൻ [ദൃഢത] // اليقين في الإيمان

 • യഖീൻ എന്നാലെന്ത്.
 • ഈമാനിൽ യഖീനിന്റെ സ്ഥാനം.
 • യഖീനിന്റെ മർത്തബകൾ.
 • യഖീൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ.
 • സ്വഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന യഖീൻ.

മർക്കസ് ഇമാം ശാഫിഈ താനൂർ

ദാമ്പത്യജീവിതം; ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് (5 Parts) – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസാഖ്

من أخطاء الأزواج:
للشيخ محمد بن ابراهيم الحمد {حفظه الله}

ദാമ്പത്യജീവിതം; ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്

Part 1

▪️വിവാഹ ശേഷം മാതാപിതാക്കളോട് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അപര്യാപ്തത.
▪️ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഇടയിൽ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള താത്പര്യക്കുറവ്.

Part 2

▪️ഭാര്യയിലുള്ള സംശയവും മോശം ചിന്തയും.
▪️ഭാര്യയുടെ മേലുള്ള ആത്മരോഷത്തിന്റെ കുറവ്.
▪️ഭാര്യയെ തരം താഴ്ത്തൽ.
▪️രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ഭാര്യയെ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കൽ.
▪️ഭാര്യയുടെ ധനം അന്യായമായി തിന്നൽ.

Part 3

▪️ഭാര്യയെ മതകാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള താത്പര്യക്കുറവ്.
▪️ഭാര്യയുടെ ചിലവിന് കൊടുക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തൽ.
▪️ ദൈർഖ്യമേറിയ യാത്രക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന്(അറിയിക്കാതെ) ഭാര്യയെ സമീപിക്കൽ.
▪️ഭാര്യയെ ധാരാളമായി ആക്ഷേപിക്കലും പരിഹസിക്കലും.
▪️ഭാര്യയോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നതിലും പ്രശംസിക്കുന്നതിലുമുള്ള കുറവ്.
▪️ ഭാര്യയുമായി ഒരുപാട് വഴക്കിടൽ.
▪️ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭാര്യയെ അകറ്റലും സ്നേഹബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലും.
▪️കടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ സമയം പുറത്ത് ചിലവഴിക്കൽ.

Part 4

▪️ഭാര്യയൊടൊപ്പമുള്ള മോശം സഹവാസം.
▪️ഭാര്യക്കുവേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതിലുള്ള നിസ്സാരത.
▪️സംഭോഗ വേളയിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദുആയിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവ്.
▪️ലൈംഗികബന്ധത്തിലെ മര്യാദകളും രീതികളും പുലർത്തുന്നതിലുള്ള അപര്യാപ്‌തത.
[വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ചില നിർദേശങ്ങൾ] ▪️കിടപ്പറയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
▪️ സത്രീകളുടെ പ്രകൃത്യായുള്ള [സ്വഭാവ]മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ്മ.
▪️ആർത്തവസമയത്ത് ഭാര്യയുമായുളള ലൈംഗികബന്ധം.
▪️ഗദമൈഥുനം.

Part 5

▪️അന്യായമായി ഭാര്യയെ അടിക്കൽ.
▪️ബഹുഭാര്യത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പിഴച്ചതാവുക.
▪️ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി പുലർത്താതിരിക്കൽ.
▪️വിവാഹമോചനത്തിന് ധൃതികാണിക്കൽ.
▪️യോജിപ്പിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ത്വലാഖ് ചെയ്യാതിരിക്കൽ.
▪️വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയെ അപവദിക്കൽ.
▪️വിവാഹമോചന ശേഷം മക്കളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ.
▪️ഭാര്യയോടുളള വഫാഇ[الوفاء]ന്റെ കുറവ്.
▪️ഭാര്യയിലുള്ള സംതൃപ്തിയിലെ കുറവും, മറ്റു സ്ത്രീകളിലേക്കുള്ള താത്പര്യവും.

ലാ ഇലാഹ ഇല്ലള്ളാഹ്, ഒരു ലഘു പഠനം [لا إله الا الله] – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

📜 لا اله الا الله،
فضائلها ومعناها وأركانها وشروطها ونواقضها

ലാ ഇലാഹ ഇല്ലള്ളാഹ്, ഒരു ലഘു പഠനം [لا إله الا الله]

 • ശ്രേഷ്ഠതകൾ
 • പൊരുൾ
 • സ്തംഭങ്ങൾ
 • നിബന്ധനകൾ
 • അസാധുവാക്കുന്നവ

കോട്ടക്കൽ മർകസ്