ലൈലതുൽ ഖദ്ർ – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

رمضان  ١٤٤٥
29-03-2024

خطبة الجمعة:  ليلة القدر
ജുമുഅഃ ഖുതുബ: ലൈലതുൽ ഖദ്ർ.

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്