ഇസ്‌ലാമിക കര്‍മ്മശാസ്ത്രം (الفقه الإسلامي) – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി