ഖുനൂത്; ചില മതവിധികള്‍ – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Related Article: http://alaswala.com/knt/