നബി صلى الله عليه وسلم യെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? – ഹാഷിം സ്വലാഹി