നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരോട് – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

പ്രമാണത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത നബിദിനഘോഷം തുടക്കം കുറിച്ചത് ജൂതന്മാരോ ??!! ചരിത്രം എന്ത് പറയുന്നു ??