രോഗഭീതിയിൽ വിശ്വാസികൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ – ഹംറാസ് ബിൻ ഹാരിസ്

ജുമുഅ ഖുത്‌ബ // കിനിയ സലഫി മസ്ജിദ് // 18, റജബ് 1441