ശഅ’ബാൻ മാസവും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും (2 Parts) – കെ കെ സകരിയ്യ സ്വലാഹി

  • ബറാഅത്ത് ആഘോഷത്തിനും ബറാഅത്ത് നോമ്പിനും ഹദീസിൽ തെളിവോ ?