[01] സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹ (سورة الفاتحة) – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി