[111] സൂറത്തുല്‍ മസദ് (سورة المسد) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി