[48] സൂറത്തുല്‍ ഫത്ത്ഹ് (سورة الفتح) (Part 1-11) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി