അറഫഃ നോമ്പ് സഊദിയിലെ മാസപ്പിറവിക്കനുസരിച്ചോ? – സക്കരിയ സ്വലാഹി