സലഫി-ദഅ്‍വത്തിനെ ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തുക – മുഹമ്മദ്‌ നസീഫ് പേരാമ്പ്ര