നോമ്പ് : വിധി വിലക്കുകള്‍ – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി