റബ്ബിനോടുള്ള ധിക്കാരം എത്ര നാശകരം! – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്