അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനകളോട് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് – ആശിഖ്

▪️മജ്ലിസുൽ ഇൽമ്▪️ 🗓 28-03-2021 [ഞായർ]

📚شرح رسالة «واجبنا نحو ما أمرنا الله به» لمجدد الدعوة الإصلاحية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

ശൈഖ് മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ അബ്ദിൽ വഹാബിന്റെ «അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനകളോട് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്» എന്ന കിതാബ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ദർസ്.

  • 📌 അല്ലാഹു നമ്മെ പടച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടി?
  • 📌 അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനകളോട് പൂർണ്ണ അനുസരണ വരാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 7 കാര്യങ്ങൾ.
    [ശൈഖ് അബ്ദുൽ റസാഖ് ഈ കിതാബിന് നൽകിയ വിശദീകരണമാണ് ദർസിൽ അവലംബിച്ചത്].
  • 🔖 ഒരു മജ്സിലിൽ കിതാബ് പൂർത്തീകരിച്ചു.الحمد لله.

🎙ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് -وفقه الله-

 സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്, കണ്ണൂർ