ആയിശാ رضي الله عنها യുടെ വിവാഹം; വിമര്‍ശനങ്ങളും വസ്തുതകളും – സൽമാൻ സ്വലാഹി