ഈസ നബി (عليه السلام)യെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം – സകരിയ്യ സ്വലാഹി