കടം കൊടുക്കൽ സ്വദഖയാണ് – ഹാഷിം സ്വലാഹി

ജുമുഅ ഖുതുബ – 07.02.2020 –  മസ്ജിദുൽ ഇഹ്സാൻ അയിലക്കാട്